πατέρων

πατέρων
πατήρ
pitṛs̥u
masc gen pl
πατήρ
pitṛs̥u
masc gen pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Πατέρων, μονή — Μετόχι στο νομό Ιωαννίνων, κοντά στον Καλαμά, αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Ιδρύθηκε πριν από το 1647 και το 1668 μεταφέρθηκε στη σημερινή του θέση. Το μοναστήρι είχε πλούσια βιβλιοθήκη …   Dictionary of Greek

  • Αγίων Πατέρων, μονή — Ονομασία τριών μοναστηριών. 1. Ανδρικό μοναστήρι της Χίου, αφιερωμένο στο όνομα των ιδρυτών του μοναστηριού της Νέας Μονής. Βρίσκεται 1 χλμ. στα ΝΔ της και εξαρτάται από τη μητρόπολη Χίου. Ιδρύθηκε το 1868 από τον μοναχό Παχώμιο. 2. Ανδρικό… …   Dictionary of Greek

  • Αγίων Πατέρων, σπηλαιοβάραθρο — Σπήλαιο κοντά στο χωριό Αζωγυρέ στον νομό Χανίων. Έχει δύο εισόδους και μήκος 95 μ. Χωρίζεται σε δύο τμήματα από ογκόλιθους. Το βάθος του είναι 23 μ. και καλύπτει έκταση 644 τ.μ. Η κατάβαση γίνεται από τη βορινή είσοδο, με σκάλα, σε βάθος 14 μ.… …   Dictionary of Greek

  • πατρολογία — Κλάδος της θεολογίας που ασχολείται με τη μελέτη του βίου και ιδίως με την έρευνα και τη σπουδή των συγγραμμάτων των Πατέρων της Εκκλησίας. Εδικότερα, η π. εξετάζει το περιεχόμενο της διδασκαλίας των πατέρων, τη γνησιότητα ή μη των έργων τους,… …   Dictionary of Greek

  • ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР — Господь Вседержитель и Семь Вселенских Соборов. Икона. 1989 г. Л. А. Забирова, Е. В. Исаева (ц. Св. отцов Семи Все ленских Соборов Данилова мон ря, Москва) Господь Вседержитель и Семь Вселенских Соборов. Икона. 1989 г. Л. А. Забирова, Е. В.… …   Православная энциклопедия

  • отьць — ОТЬЦ|Ь (отьць5000), А с. 1.Отец, один из родителей: изѧславѹ же кънѧзѹ тогда прѣдрьжѧщѹ обѣ власти. и оц҃а своего ˫арослава. и брата своего володимира. ЕвОстр 1056–1057, 294в (зап.); ‹С›тѹдъ оц҃ю. о ненаказании роженааго ѡтъ него. (πατρός) Изб… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • πατήρ — ο, ΝΜΑ, και πατέρας, ΝΜ 1. ο γεννήτορας, ο γονιός, ο γονέας (α. «τού πατέρα σου, όταν έρθεις, δε θα βρεις παρά τον τάφο», Σολωμ. β. «ἐπῆγεν ὁ πατέρας της εἰς κάποιον ταξίδι», Διγ. Ακρ. γ. «τοῡδε κεκλῆσθαι πατρός», Σοφ.) 2. φρ. «Πάτερ ημών» η… …   Dictionary of Greek

  • ЕПИФАНИЙ КИПРСКИЙ — [греч. ᾿Επιφάνιος ὁ τῆς Κύπρου; лат. Epiphanius Constantiensis in Cypro], свт. (пам. 12 мая) (ок. 315, сел. Бесандука, Палестина 12 мая 403), еп. г. Констанции (древний Саламин, ныне пригород Фамагусты, Кипр), отец и учитель Церкви, богослов… …   Православная энциклопедия

  • отьчьскыи — (139) пр. 1.Пр. к отьць в 1 знач.: вѣры же ради ѥже въ х(с)а. оц҃ьскоѥ б҃атьство ѡставль и бы(с) мнихъ. ПрЛ 1282, 70в; Егда припадаѥши предъ б҃мь въ мл҃тве. такъ бѹди въ помыслѣ своѥмь. аки мрави˫а… и ˫ако дѣтищь нѣмѹ˫а. да сподобиши промышлени˫а …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • ИСААКИЙ, ДАЛМАТ И ФАВСТ — Преподобные Исаакий, Далмат, Фавст. Икона. Нач. ХХ в. Мастерская Я. А. Богатенко. Оклад (1912–1917) Ф. Я. Мишукова (старообрядческий Покровский собор на Рогожском кладбище в Москве) Преподобные Исаакий, Далмат, Фавст. Икона. Нач. ХХ в. Мастерская …   Православная энциклопедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”